Renovering av timmervägg!

Ett litet torp strax utanför Östersund fick en ansiktslyftning. Bakgrunden var att den bristande takavvattningen samt det mossbeklädda taket gjort att regnvatten under många år sipprat ner längs ena långsidan på den timrade byggnaden. Följden blev att stockarna aldrig fick torka. Skadan förstärktes av att tidigare ägare använt sig av Gullfiber för att dreva mellan stockarna. Att blanda ett syntetiskt material som har svårt att avge upptagen fukt tillsammans med ett naturmaterial (trä) som både har behov av och har egen möjlighet till att avge upptagen fukt är inte så lämpligt. Resultatet hade här blivit att väggen blivit svampangripen och stockarna hade murknat!

Svamppåväxt även på insidan.

Husväggen/syll väderskyddad. Inväntar byggstart.

Tydlig förruttnelse. Det vita är svamp.

 

Efter en provanalys på svampangreppet konstaterades att det var Källarkantarell och citronticka som växte i väggen. Åtgärden är att avlägsna allt angripet trä plus en viss säkerhetsmarginal, så det var bara att palla upp husets sida, riva och byta ut alla dåliga stockar.

Den färdiga knuten.

Rivning av timmervägg

Första stocken monteras.

 

Vi valde att använda friska gamla timmerstockar i syfte att renoveringen inte skall vara så synlig till sommaren då fasaden får ny slamfärg på sig.

Timmerväggen drevas löpande med lindrev och pressas ihop tillsammans med nytillverkade dymlingar som ger stadga. Ett ”bakvänt” sätt att timra, men ett måste om man inte vill riva hela huset och börja om från början..!

 

Kommentarer är stängda.