Isolering av golv i kallfarstu

I ett bostadshus från 1860-talet på Rödön har Kulturarvet renoverat hallgolvet samt lagt till ny isolering. Isoleringen är en träfiberisolering bestående av 95% mald gran. Några golvtiljor, som varit skadade sedan tidigare, reparerades och golvet kompletterades med nya golvtiljor då det efter sammanslagningen saknades för att göra golvet helt tätt i sponten. Återläggningen/restaureringen genomfördes så att man inte ska se att golvet tagits upp eller kompletterats med nya golvtiljor.

Kommentarer är stängda.